PAKIET PODSTAWOWY Z UZUPEŁNIENIEM 3

43,013.00 

Opis

Cena obowiązuje do 31.12.2021 r. Gwarantujemy fakturę do końca grudnia 2021 r. Dostawy towaru od 20.11.2021 r. do 15.01.2021 r.

Pakiet zawiera drukarkę 3D w stawce 0% VAT wyłącznie dla placówek oświatowych.

PAKIET STANOWI MINIMUM 60% DO DOFINANSOWANIA ZA 60 000 zł